Det formelle

Persondatapolitik

Når du booker en stadeplads hos LOPPEKUP, oplyser du en række personlige informationer såsom: navn, adresse, CPR.nr, e-mail og telefonnummer. Det er naturligvis nødvendigt for, at vi kan registrere din plads
– og udbetale dine salg på din Nem Konto.
Men også for at vi i fremtiden kan yde den bedste service, når eller hvis vi skal i dialog med dig.

Nogle af disse oplysninger falder ind under begrebet persondata og EU-persondataforordningen, som trådte i kraft den 25. maj 2018.

I den forbindelse har vi opdateret vores forretningsbetingelser for behandling af persondata.

Du kan herunder læse vores aktuelle persondatapolitik.
1. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger
2. Hvad bruger vi dine oplysninger til
3. Hvad danner grundlag for vores behandling af oplysninger om dig
4. Hvem deler vi vores oplysninger med
5. Hvornår overfører vi personoplysninger til lande beliggende uden for EU
6. Hvor længe bevarer vi oplysninger om dig
7. Hvilke rettigheder har du – og hvor kan du klage

1. HVEM ER ANSVARLIG FOR DINE OPLYSNINGER
Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

LOPPEKUP
Sct. Jørgensbjerg 43
4400 Kalundborg
Tlf.: 42 77 12 46
Email: adm@loppekup.dk

2. HVAD BRUGES DINE OPLYSNINGER TIL
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
• Levering af aftalte ydelser/varer/services.
• Kommunikation med dig i forbindelse med udbud af vores tjenester.
• Individuel markedsføring, målretning af skræddersyede tilbud og ydelser.
• Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af vores produkter og services.
• I forbindelse med eventuelt opståede retskrav.
Afgivelsen af personoplysninger kan være nødvendig i forbindelse med indgåelsen af en kontrakt om levering af produkter eller tjenester.
I disse situationer vil vi ikke være i stand til, at tilbyde dig vores produkter eller tjenester medmindre du meddeler os de påkrævede oplysninger.

3. PÅ HVILKET GRUNDLAG BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER
Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag.
Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:
• Dit udtrykkelige samtykke som LOPPEKUPs nyhedsbrevsmodtager.
• Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler LOPPEKUP, eksempelvis behandling og opbevaring af transaktionsoplysninger i henhold til bogføringsloven.
• Behandlingen er nødvendige for, at LOPPEKUP eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse – for at målrette vores markedsføring på sociale medier eller andre hjemmesider.
I disse tilfælde er oplysninger der videregives begrænset til oplysninger, du selv har oplyst – såsom e-mail adresse.

4. HVEM DELER VI DINE OPLYSNINGER MED
Vi deler oplysninger om dig med:
• Vores leverandører af IT-services (databehandlere).
• Vor Stats.aut. revisor.
• Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.
• Advarselsregistre der identificerer risikable transaktioner med det formål, at bekæmpe (organiseret) svindel.
Vi deler IKKE dine oplysninger om dig med tredjeparter i markedsføringsøjemed.

5. HVORNÅR OVERFØRER VI PERSONDATA TIL LANDE UDEN FOR EU/EEA
LOPPEKUP benytter ikke behandlere placeret uden for EU/EEA.

6. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER
Oplysninger du selv har oplyst til LOPPEKUP, gemmes i 6 år fra oprettelsesdato
Transaktionsoplysninger i forbindelse med køb af varer eller andre services gemmes i 6 år som følge af Bogføringsloven.

7. HVILKE RETTIGHEDER HAR DU
Som kunde hos LOPPEKUP har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:
• Indsigt og berigtigelse af dine oplysninger hos LOPPEKUP.
• Sletning efter anmodning (se nedenfor).
• Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger, du selv har afgivet til LOPPEKUP i et struktureret maskinlæsbart format.
• Mulighed for at tilbagetrækning af dit samtykke.
• Tilbagetrækningen af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækning.
• Mulighed for at gøre indsigelse mod profilering.
• Mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af personoplysninger.
Som kunde hos LOPPEKUP har du til enhver tid ret til, at besigtige og berigtige dine oplysninger, ligesom du har mulighed for at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage.
Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos LOPPEKUP slettet.
Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende:
• Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandlingen).
• Oplysningerne viser sig at være urigtige.
• Oplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet.
• Oplysningerne bliver behandlet ulovligt.
Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil ofte afhænge af den konkrete behandlingssituation.
Hvis du mener at LOPPEKUP behandler dine personoplysninger ulovligt, har du i medfør af Persondataforordningens artikel 77 mulighed for, at indgive en klage til en tilsynsmyndighed i det land, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted.
Du kan indgive en klage til det danske datatilsyn ved at benytte dette link på en pc: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

 

Sct. Jørgensbjerg 43, 4400 Kalundborg
Tlf. 42 77 12 46
email: adm@loppekup.dk

 

Åbningstider:
Mandag – Fredag 10.00 – 18.00
Lørdag, Søndag og helligdage 10.00 – 15.00
LOPPEKUP holder dog lukket i perioden 23. december – 1. januar