Lejebetingelser

Betingelser og regler for leje af plads i Loppekup

Forøg dine muligheder for salg ved at reklamere for dine ting på de sociale medier.

Betaling af det lejede areal: lejebetalingen skal betales samtidig med lejeperiodens begyndelse, det er ikke muligt at trække beløbet i salget af lejers varer.

Tilbagebetaling af leje: tømmes det lejede inden lejeperioden er udløbet, kan leje beløbet IKKE tilbagebetales.

Afregning af dine solgte varer: solgte varer onsdag – søndag, afregnes hver mandag. Beløbet overføres direkte til den af Sælger angivet bankkonto i en dansk bank.
Det er ikke muligt at få kontant udbetaling. Der afregnes IKKE kommission af de solgte varer.

Ansvar eller tyveri: Loppekup er ikke erstatningsansvarlige i tilfælde af tyveri, hærværk, indbrud, storm-, brand- eller vandskade. I ovenstående tilfælde er du normalt dækket af din indboforsikring.

Tidspunkter for opstilling: Du kan opstille dine ting dagen før lejeperioden starter senest fra en time før lukketid.Du er også velkommen til at tage dine prismærker med hjem, hvor du kan udfylde og påsætte dem dine varer, så de er prismærkede inden du kommer og opsætter dine ting i butikken. Hvis det ønskes vil vi meget gerne opsætte dine varer på din stand for dig. Dette er gratis.

Standens udformningStanden må ikke ændres eller flyttes og det er ikke tilladt at klistre, male eller fastgøre ting på standen.

Prismærker: Der medfølger 144 stk prisklistermærker pr uges lejeperiode,
Du må kun bruge prismærker udskrevet af Loppekup. Skriv pris og beskrivelse af varen med kuglepen. Vil du ændre prisen på en vare, skal du bruge et nyt prismærke, så vi er sikre på det er dig der har bestemt salgsprisen. Varer med ændrede prismærker kan ikke sælges, da vi ikke kan vide om det er dig eller en kunde der har rettet på prisen.

Varer der ikke må sælges: Tobak, våben, knive, farlige væsker, ulovlige kopivarer, porno, daglig- og fødevarer. Vi forbeholder os ret til at fjerne andre upassende varer.

Tømning af standen: Din stand skal være tømt senest før lukketid den sidste lejedag, hvis du ønsker det, vil vi meget gerne nedpakke dine ting for dig, Dette er gratis.

Enhver tvist vedrørende solgte produkters ægthed eller oprindelse er Sælgers fulde ansvar og Loppekup uvedkommende.

Eventuel beskadigelse eller ituslåning af varer i lejeperioden sker uden ansvar for Loppekup.